De Oprichters van de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout

De stichting is op 15 juli 1998 opgericht ten overstaan van Mr J.R.E. Kielstra, notaris ter standplaats ’s-Gravenhage.

Daarbij werden tot bestuursleden benoemd: Mr Ch.M. van Beuningen als voorzitter, Mevrouw Anne barones van Lynden geboren Heathcote als vice-voorzitter, de Heer Francesco Cottafavi als secretaris en als leden Jonkvrouw Karin Wittert van Hoogland, Mr B.J.F. Veldhoven en Mevrouw Louise Schwebel geboren Killander.

Bestuur van de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout
Charles van Beuningen, Voorzitter
Reina Maria van Pallandt, Secretaris
Cap Vermeulen, Penningmeester
Agnès Philipse- van Panthaleon van Eck, lid.