Vrienden van het Lange Voorhout

De Stichting Vrienden van het Lange Voorhout heeft ten doel de instandhouding van het Lange Voorhout te ’s-Gravenhage, meer in het bijzonder de historische belevingswaarde ervan, alsmede het bevorderen van culturele- en andere activititen die het klimaat voor bewoners en gebruikers positief beïnvloeden.

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door subsidies, donaties en schenkingen.

KvK-nummer 27176159

Ga naar Vrienden worden

Projecten:

De stichting heeft het initiatief genomen tot plaatsing van plaquettes aan de gevels van historische panden aan het Lange Voorhout. De ronde blauw Lees verder>>