Projecten van Vrienden van het Lange Voorhout

De stichting heeft het initiatief genomen tot plaatsing van plaquettes aan de gevels van historische panden aan het Lange Voorhout. De ronde blauw emaille plaquettes van gemiddeld 400 mm doorsnee vermelden in korte bewoordingen de geschiedenis van het pand en zijn bewoners.

Art
Parkeergarage
Blauwe plaquettes